Kontakt

PROTES-UNI s.r.o.
Prevádzka: Račianska 186, 831 53 Bratislava
Sídlo firmy: Račianska 186, 831 53 Bratislava

tel.:02 / 44 87 28 84, 02 / 44 87 28 83
e-mail:info@toolstore.sk

IČO: 34146466, DIČ: 2020368977, IČ DPH: SK2020368977

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo 21868/B